Spring naar content

Onderzoek naar de (ervaren) effecten van sport- en beweeginterventies

Kwetsbare jeugd leeft in een situatie waarin meedoen aan en door sport en bewegen minder vanzelfsprekend is. Zeker voor deze jeugd kan sport en bewegen een extra positieve bijdrage leveren aan hun welzijn. Het aantonen van deze effecten is echter complex. Om hier meer inzicht in te krijgen is Kenniscentrum Sport & Bewegen een onderzoek gestart naar de ervaren effecten van sport- en beweegaanpakken bij kwetsbare jeugd op onder andere sociaal en emotioneel vlak.

In samenwerking met de interventie-eigenaren onderzoeken we de effecten van twee erkende sport- en beweeginterventies voor kwetsbare jeugd: Futsal Chabbab en Sportbouwer. Met de inzichten kunnen we (nog) beter aantonen welke bijdrage sport en bewegen kan leveren in de ontwikkeling van kwetsbare jeugd. Daarnaast kunnen interventie-eigenaren de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om hun interventie door te ontwikkelen.

Over de interventies

Futsal Chabbab is een interventie voor jongeren tussen 8 en 18 jaar die doorgaans in de ‘straatcultuur’ betrokken zijn of zich daar (op latere leeftijd) toe aangetrokken voelen. De jongeren worden op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport van pas komen. Het doel is om schooluitval onder de jongeren te beperken, overlast in de wijk te verminderen en hun zelfontplooiing te bevorderen. Zaalvoetbal wordt hierbij ingezet als middel, met als grote trekpleister de Futsal Battle waarin jongeren uit verschillende wijken tegen elkaar strijden: niet alleen met hun voetbalskills, maar ook met fair-play en door buurtbijdragen te doen.

Sportbouwer is een interventie voor kinderen tussen 6 en 12 jaar met een motorische ontwikkelingsachterstand. In de Sportbouwer app zijn instructievideo’s te vinden waarmee kinderen sportvaardigheden worden aangeleerd. In wekelijkse lessen gaan de kinderen deze sportvaardigheden oefenen waarbij de les zo wordt ingericht dat deze leidt tot een succeservaring, ofwel ‘foutloos leren’. Er is specifiek aandacht voor kinderen met DCD; een coördinatie- ontwikkelingsstoornis. De interventie heeft als doel om de motorische vaardigheden, het zelfregulerend leren en de motorische competentie van de kinderen te verbeteren.

Eerste onderzoeksresultaten na de zomer verwacht

In 2021 hebben we in co-creatie met de interventie-eigenaren de onderzoeksopzet vormgegeven en bepaald op welke specifieke effecten van de interventies we ons met het onderzoek richten. Het onderzoek is ondertussen gestart en de verwachting is dat direct na de zomer de eerste resultaten gedeeld kunnen worden.

Het interactieve Human Capital Model geeft ruim 80 effecten van sport en bewegen weer. Deze (bewezen) effecten zijn gesorteerd op basis van zes kernwaarden van sport en bewegen: fysieke waarde, emotionele waarde, sociale waarde, persoonlijke waarde, intellectuele waarde en financiële waarde. Deze waarden zijn met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Een deel van deze effecten zijn van toepassing op kwetsbare jongeren, meer hierover lees je in dit artikel. Verschillende effecten zijn al sterk bewezen, maar vooral bij de sociale en emotionele effecten is dit complex. Met het onderzoek willen we hier meer inzicht in krijgen.