Spring naar content

Pilot beweegstimulering van start bij Friese consultatiebureaus

Dat bewegen belangrijk is, is inmiddels bekend, maar hoe zit dat bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar? Bewegen zij voldoende? Sport Fryslân en GGD Fryslân starten een pilot bij 18 consultatiebureaus om het belang van bewegen voor de allerjongsten beter op de kaart te zetten bij ouders.

Nut en noodzaak van bewegen

Voldoende bewegen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters tot volwassenen. Zo heeft bewegen een positieve invloed op de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen. De basis voor een goede motorische ontwikkeling wordt in de eerste zes maanden gelegd. De Gezondheidsraad (2017) benadrukt daarom dat het er bij jonge kinderen vooral om gaat dat zij gevarieerd bewegen en motorische vaardigheden aanleren.

Over de pilot

De pilotlocaties in Friesland proberen diverse materialen uit om makkelijker het gesprek aan te gaan over bewegen. De locaties hebben zelf gekozen met welk materiaal ze aan de slag gaan. Ze konden kiezen uit:

  • Materialen om het gesprek mee te voeren zoals de Argumentenkaartjes en de Praatplaten en Beweegspelletjes uit de Mini-learning.
  • Een overzicht van het beweegaanbod voor 0 – 4 jaar in de buurt dat door buurtsportcoaches is opgesteld. Ook gaan de locaties de samenwerking aan in de wijk met o.a. kinderopvanglocaties en fysiotherapeuten.
  • Een speciale commode met klim- en kruipmogelijkheden, een beweegspiegel en uitdagende stickers op de grond.

Aan de pilot is een onderzoek verbonden waaruit moet blijken welke materialen het beste werken en hoe de beweegstimulerende gesprekken in te voeren zijn in de werkwijze van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) medewerkers.

Samenwerking

De pilot is een doorvertaling van de succesvolle pilot beweegstimulerende inrichting van Kenniscentrum Sport & Bewegen en NCJ bij JGZ-locaties elders in het land. GGD Fryslân en Sport Fryslân werken samen aan deze pilot in Friesland en maken hierbij gebruik van de expertise van Kenniscentrum Sport & Bewegen. De financiering voor deze pilot is mede mogelijk gemaakt door de landelijke subsidie ‘Bewegen in de Buurt’ vanuit JOGG, een landelijk platform dat werkt aan een gezonde omgeving voor de jeugd.

Meer weten over een beweegstimulerende inrichting binnen de jeugdgezondheidszorg? Neem dan een kijkje in de Inspiratiegids.