Spring naar content

Een buurtsportcoach is belast met verschillende (clusters van) kerntaken, afhankelijk van het niveau van de functie.

Kerntaken per niveau

Niveau 3 en 4 (mbo) :

  1. Planning en organisatie van Sport en Beweeg (S&B) activiteiten en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
  2. Uitvoering en begeleiding van S&B activiteiten en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
  3. Communiceren;
  4. Deskundigheidsontwikkeling, professionalisering en reflectie.

Niveau 5 (hbo):

  1. Onderzoeken en ontwikkelen van het sport- en beweegaanbod en overige gezondheid bevorderende activiteiten;
  2. Coördineren, positioneren en begeleiden van projecten en programma’s ter bevordering van sport en bewegen (als doel en/of als middel);
  3. Samenwerken, afstemmen en ondernemen;
  4. Deskundigheidsontwikkeling en professionalisering.

Om deze taken goed uit te voeren moet een buurtsportcoach over een aantal competenties beschikken. Kenniscentrum Sport heeft in samenwerking met Vereniging voor Sport en Gemeenten (VSG), NOC*NSF en Werkgevers in de Sport een Buurtsportcoach competentieprofiel (pdf) opgesteld.

Tijdens de EVC-procedure dient dit profiel als meetstandaard. Voor elke competentie ga je samen met jouw begeleider bewijslast verzamelen. Deze informatie plaats je in je portfolio.

Tijdens de EVC-procedure dient dit profiel als meetstandaard. Voor elke competentie ga je samen met jouw begeleider bewijslast verzamelen. Deze informatie plaats je in je portfolio.