Spring naar content

voorbeeldweergave infographic jongeren in beweging

Waarover gaat de infographic?

De infographic over jongeren geeft de verschillen in beweegpatroon weer tussen jongeren uit gezinnen met een laag- en hoog gezinsinkomen.

In beide infographics wordt weergegeven wat het verschil is in het behalen van de beweegrichtlijn en wekelijkse sportdeelname. Daarnaast worden de verschillen in beweegpatronen weergegeven. Hierbij kun je denken aan wandelen en fietsen in de vrije tijd, buiten spelen of wandelen en fietsen van en naar school. De uitgebreide factsheet van Mulier Instituut waarin de sport- en beweegcijfers worden weergegeven met een korte duiding van de gevonden verschillen, vind je hier.

Waarop zijn de cijfers gebaseerd?

Voor deze infographic zijn de data gebruikt van de Gezondheidsenquête uit 2017, 2018 en 2019 (beweegrichtlijn en beweegactiviteit gymles voor jongeren van 12-17 jaar is alleen op 2019 gebaseerd) en van de Leefstijlmonitor – aanvullende module Bewegen en Ongevallen uit 2017 en 2019 (plezier alleen op 2019 gebaseerd). 

Voor de kinderen (4-11 jaar) heeft een van hun ouders de vragenlijst ingevuld. Jongeren van 12-17 jaar hebben zelf de vragenlijst ingevuld

jongeren in een groep aan het bewegen

Meer informatie of ondersteuning?

portretfoto

Jamilla Vervoort

Specialist

Ik houd me in mijn werk vooral bezig met hoe we kwetsbare jeugd meer kunnen laten meedoen in de samenleving door sport en bewegen. Zo ondersteunen we allerlei professionals o.a. op het gebied van jeugd, armoede, sport en bewegen. Verder houd ik me bezig met de motorische ontwikkeling van 0-4 jarigen en met erkende sport- en beweeginterventies.

Laura Butselaar

Specialist

Als specialist jeugd bij Kenniscentrum Sport & Bewegen houd ik me vooral bezig met de kennisontwikkeling en professionalisering van sport en bewegen in het  sociaal domein en bij gemeenten. Ik richt mij specifiek op kwetsbare jeugd, bijvoorbeeld kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Hoe kunnen we hun deelname aan het sport- en beweegaanbod meer toegankelijk maken? Dat is vaak niet alleen een kwestie van geld, maar een complexe combinatie van factoren.

portretfoto

Misschien ook interessant:

Whitepaper Jeugd die arm opgroeit

Jeugd die arm opgroeit sport en beweegt minder vaak. In deze whitepaper vind je tips over hoe je ze toch kunt laten meedoen aan (en door) sport.

Overzichtsrapport: Jeugd uit gezinnen met een laag inkomen

Dit overzichtsrapport geeft inzichten in de werkzame elementen van sport- en beweegaanbod om jeugd in lage inkomensbuurten eraan te binden en te behouden.

Tipkaarten jeugd armoede sport

Voor kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen is sport en bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Gebruik de tipkaarten om ook deze kinderen en jongeren te bereiken en binden aan sport- en beweegactiviteiten.