Spring naar content

Vragen

Kun je alle vragen met ‘ja’ beantwoorden dan is de kans groot dat jouw interventie in aanmerking komt voor het erkenningstraject. 

 1. Sport of bewegen is een belangrijk onderdeel van de interventie, als middel of als doel op zich.
 1. De aanleiding voor de interventie is een maatschappelijk probleem, een gezondheidsgerelateerd probleem, inactiviteit of een beperkte motorische ontwikkeling.
 1. De doelen van de interventie zijn gerelateerd aan de probleemstelling (punt 2).
 1. De interventie richt zich op een afgebakende, aan het probleem gerelateerde, einddoelgroep.
 1. De interventie heeft een bepaalde duur (looptijd) met een duidelijk begin en eind en meerdere contactmomenten met de doelgroep (en is dus geen doorlopend aanbod).
 1. De interventie is gericht op structurele gedragsverandering van de deelnemers (de einddoelgroep).
 1. De interventie is minimaal drie keer uitgevoerd (op verschillende locaties).
 1. Ik heb een handleiding voor uitvoerders of ik ben bereid deze te schrijven.
 1. Er is een recente procesevaluatie of ik ben bereid deze te (laten) maken.
 1. De interventie is uniek en dus geen een-op-een kopie van een al bestaande erkende interventie.

Houd er rekening mee dat het erkenningstraject een doorlooptijd heeft van circa zes tot acht maanden.

Denk je, op basis van jouw antwoorden, ver genoeg te zijn om instroom in het erkenningstraject aan te vragen? Maak dan een account aan op de interventiedatabase Gezond en Actief leven. Wanneer je bent ingelogd, klik je boven in de gele balk op ‘nieuwe interventie‘ en kies je voor ‘Erkenningstraject aanvragen’.

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt dan een afspraak voor een intake gesprek. De beslissing of een interventie inderdaad in aanmerking komt voor deelname aan het erkenningstraject wordt genomen door Kenniscentrum Sport & Bewegen.

De beoordeling van de erkenningsaanvraag wordt gedaan door een onafhankelijke erkenningscommissie of door onafhankelijke praktijkbeoordelaars. Zij beoordelen of de interventie voldoet aan de criteria voor erkenning. Op grond daarvan wordt de interventie wel of niet erkend. Na erkenning volgt publicatie in de database sport- en beweeginterventies.

Op zoek naar meer ondersteuning?

Annemiek Haak

 • Specialist

Je hebt een mooi programma waarmee je mensen in beweging wilt zetten. Bijvoorbeeld om gezondheidsproblemen te verkleinen, een sociaal netwerk op te bouwen, plezier te beleven. Maar hoe weet je of jouw programma werkt? En welke andere programma’s zijn er al die zich in de praktijk hebben bewezen?

Bij deze en andere vragen adviseer ik organisaties of professionals en ik begeleid hen bij het erkenningstraject sport- en beweeginterventies. Hierbij zet ik mijn brede ervaring binnen het werkveld van sport en bewegen in en mijn binnen dat werkveld opgebouwde expertise. Daarnaast werk ik graag mee aan projecten die bewegen stimuleren bij mensen met een beperking.

Gerelateerde items

Wat zijn erkende interventies?

Hoe kun je sporten en bewegen stimuleren, of sport als middel inzetten om sociaalmaatschappelijke doelstellingen te realiseren? Welke aanpakken zijn in de praktijk al succesvol gebleken?

Database sport- en beweeginterventies

Op zoek naar een aanpak die jou helpt je doelen te realiseren? In de sport- en beweeginterventie database hieronder vind je aanpakken die collega’s in het land al succesvol hebben ingezet.

Jouw interventie laten erkennen?

Ben jij interventie-eigenaar en heb je een aanpak die mensen succesvol aanzet tot structureel bewegen? Hier lees je wat je daarvoor moet doen en hoe de beoordeling werkt.