Spring naar content

Wat biedt de reflectietool?

De reflectietool geeft jullie een makkelijke manier om inzicht te krijgen in de voortgang van het lokaal sportakkoord. De deelnemers vullen een online checklist in. De uitkomsten worden overzichtelijk getoond op een dashboard. De vragen zijn ingedeeld in vier categorieën:

  • Verbindend; leidt het sportakkoord tot het dichter bij elkaar brengen van partijen en het samenwerken aan een gedeelde ambitie?
  • Presteren; zorgt lokale samenwerking voor het behalen van de beoogde resultaten?
  • Borging; zijn taken, rollen en verantwoordelijkheden (nog steeds) helder en houden alle partijen zich aan gemaakte afspraken? Draagt het proces bij aan de borging van duurzame afspraken en beleid?
  • Veerkrachtig; zijn de partners bereid om te leren van nieuwe inzichten en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden?

De uitkomsten op deze vragen helpen je om het gesprek goed te voeren met de partners. Je kunt de reflectietool op verschillende momenten gebruiken. Ook biedt de tool je praktische tips, voorbeelden en informatie om de afspraken uit het lokaal sportakkkoord uit te werken naar structureel sport- en beweegbeleid.

twee mannen schudden elkaar de hand

Voor wie is de reflectietool?

De reflectietool is vooral bedoeld voor projectleiders en het kernteam van een lokaal sportakkoord.

Joost Gerrits, beleidsadviseur binnen Sportservice de Vallei

De Reflectietool in de praktijk

Joost Gerrits, beleidsadviseur binnen Sportservice de Vallei, voert het sportbeleid uit voor de gemeenten Ede, Wageningen en Rhenen. Bij het lokale sportakkoord in Ede is hij lid van het kernteam, dat verantwoordelijk is voor het monitoren van het lokale sportakkoord en de toekenning van bijdragen aan initiatieven vanuit het uitvoeringsbudget.

“Wij hebben binnen het kernteam gebruik gemaakt van de tool om de onderlinge samenwerking te evalueren en te kijken hoe we effectiever het lokale sportakkoord konden inzetten om te komen tot actie. De Reflectietool zorgde voor structuur in ons gesprek en gaf ons de juiste onderwerpen om de lastige vraagstukken met elkaar te bespreken.”

“Dankzij de Reflectietool hebben we een voortvarend vervolg kunnen bereiken, waarin we in een korte tijd veel aanvragen hebben kunnen behandelen. Ook hebben we een en ander aangepast in de structuur, om onnodige schakels uit het proces te halen. Het eigenaarschap van het Sportakkoord ligt nu duidelijk bij ieder lid van het kernteam, in plaats van dat we wachten op elkaar. Daar heeft de Reflectietool enorm aan bijgedragen. Mooi dat Kenniscentrum Sport & Bewegen met deze tool de juiste koppeling weet te maken tussen theorie en praktijk!”

Hoe is het tot stand gekomen?

Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft de reflectietool lokaal sportakkoord ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met de alliantiepartners van het Nationaal Sportakkoord VWS, VSG en NOC*NSF.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Lilian van den Berg

  • Specialist

Meedoen aan sport en plezier in sport is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hoe vinden zij hun weg naar sport en bewegen en wat hebben zij nodig? Kennis over de doelgroep, de drempels en wat voor hen belangrijk is helpt professionals in het werkveld om sport & bewegen mogelijk te maken. Daarnaast kijken we naar het gebruik maken van de kracht van sport als middel om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken zoals sociale participatie en kansengelijkheid. 

Misschien ook interessant:

MEIVO

MEIVO is een digitaal instrument waarmee je makkelijk je sport- en beweegproject kunt monitoren en evalueren. Je doet inzichten op om je aanpak te verbeteren en je maakt je resultaten eenvoudig zichtbaar.

Handreiking Werken met lokale data in de sport

De handreiking is bestemd voor iedereen die met lokaal sport- en beweegbeleid aan de slag gaat. De onderbouwing met (lokale) data legt een goede basis voor nieuw gemeentelijk beleid en/of aanpassingen in huidig beleid.

Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen

De Monitoring- en Evaluatiewijzer Sport en Bewegen (M&E-wijzer) is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid.