Spring naar content

De whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving geeft uitleg over wat een beweegvriendelijke omgeving is en over het belang ervan. Wat de actuele cijfers en trends zijn en welke onderzoeken er op dit thema lopen of gedaan zijn. Ook geeft de whitepaper adviezen hoe het onderwerp op de politieke agenda gezet kan worden en op welke manier dat al gebeurt. Beschrijvingen van een aantal instrumenten en inspirerende voorbeelden geven je een idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van een beweegvriendelijke omgeving. Tot slot kun je met het stappenplan een concreet begin maken met dit thema.

Voor wie is de whitepaper gemaakt?

Deze whitepaper is geschreven om beleidsmakers te helpen bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Ook worden handvatten gegeven om het onderwerp domeinoverstijgend op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken. Het document vormt bovendien een startpunt voor alle betrokken professionals die zelf met dit onderwerp aan de slag willen en op zoek zijn naar handvatten of inspirerende voorbeelden.

Meer weten over BVO?

Wil je nog meer weten over het thema BVO? Bekijk dan onze verzamelpagina ‘Beweegvriendelijke omgeving’. Hier vind je een handig overzicht van direct toepasbare tools en instrumenten, interessante achtergrondinformatie en praktische voorbeelden ter inspiratie.


Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.