Spring naar content

De whitepaper Beweegvriendelijke Omgeving geeft uitleg over wat een beweegvriendelijke omgeving is en over het belang ervan. Wat de actuele cijfers en trends zijn en welke onderzoeken er op dit thema lopen of gedaan zijn. Ook geeft de whitepaper adviezen hoe het onderwerp op de politieke agenda gezet kan worden en op welke manier dat al gebeurt. Beschrijvingen van een aantal instrumenten en inspirerende voorbeelden geven je een idee wat er allemaal mogelijk is op het gebied van een beweegvriendelijke omgeving. Tot slot kun je met het stappenplan een concreet begin maken met dit thema.

Voor wie is de whitepaper gemaakt?

Deze whitepaper is geschreven om beleidsmakers te helpen bij het creëren van een beweegvriendelijke omgeving. Ook worden handvatten gegeven om het onderwerp domeinoverstijgend op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en om collega’s uit andere sectoren sport- en beweeginclusief te laten denken en werken. Het document vormt bovendien een startpunt voor alle betrokken professionals die zelf met dit onderwerp aan de slag willen en op zoek zijn naar handvatten of inspirerende voorbeelden.

Meer weten over BVO?

Wil je nog meer weten over het thema BVO? Bekijk dan onze verzamelpagina ‘Beweegvriendelijke omgeving’. Hier vind je een handig overzicht van direct toepasbare tools en instrumenten, interessante achtergrondinformatie en praktische voorbeelden ter inspiratie.


Misschien ook interessant:

Beleidswijzer

De Beleidswijzer Sport en Bewegen is geschreven als handreiking en inspiratiebron voor gemeentelijke beleidsambtenaren.

Ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke omgeving

Aan de hand van 27 ontwerpprincipes worden ontwerpers en beleidsmakers geïnspireerd om via stedenbouwkundige maatregelen voorzieningen te creëren die mensen uitdagen meer te bewegen, sporten en te spelen.

BVO-model

Het BVO-model is ontwikkeld om aan te geven uit welke elementen een beweegvriendelijke omgeving bestaat: Hardware, Software en Orgware.

Jeroen Hoyng

  • Specialist

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.