Spring naar content

Waarover gaat de whitepaper?

Hoe mooi zou het zijn als iedereen motorisch vaardig is, een positieve houding heeft ten opzichte van sport en bewegen, kennis heeft over het belang van sport en bewegen en in staat is om een krachtige beweegomgeving voor zichzelf en anderen te creëren. Zou het niet fantastisch zijn als deze grondhouding, kennis en motorische vaardigheden ertoe bijdragen dat alle mensen een leven lang deelnemen aan sport- en beweegsituaties? In deze whitepaper doen we een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk.

De whitepaper is geschreven voor professionals in de Nederlandse sport- en beweegpraktijk.

Wat willen we met deze whitepaper bereiken?

Allereerst willen we de noodzaak aantonen van het aanscherpen van de huidige koers in sport- en beweegstimulering. Daarnaast leggen we aan de hand van trends, perspectieven en onderzoek uit hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Dorien Dijk

  • Specialist

Ik houd mij bezig met diverse thema’s met één gemeenschappelijk noemer: jeugd. Zoals: het binden en behouden van jongeren bij de sport, actieve jeugdparticipatie, sport en bewegen in de gezonde school, armoede-jeugd-sport en de maatschappelijke betekenis van vechtsport. Ook ben ik bezig met Europese projecten. 

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel moet je bewegen? En welke beweging is goed voor je? De Beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.