Spring naar content

Waarover gaat de whitepaper?

Hoe mooi zou het zijn als iedereen motorisch vaardig is, een positieve houding heeft ten opzichte van sport en bewegen, kennis heeft over het belang van sport en bewegen en in staat is om een krachtige beweegomgeving voor zichzelf en anderen te creëren. Zou het niet fantastisch zijn als deze grondhouding, kennis en motorische vaardigheden ertoe bijdragen dat alle mensen een leven lang deelnemen aan sport- en beweegsituaties? In deze whitepaper doen we een verkenning naar de meerwaarde van het begrip ‘Physical Literacy’ voor de Nederlandse sport- en beweegpraktijk.

De whitepaper is geschreven voor professionals in de Nederlandse sport- en beweegpraktijk.

Wat willen we met deze whitepaper bereiken?

Allereerst willen we de noodzaak aantonen van het aanscherpen van de huidige koers in sport- en beweegstimulering. Daarnaast leggen we aan de hand van trends, perspectieven en onderzoek uit hoe Physical Literacy kan bijdragen aan deze nieuwe koers. 

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Dorien Dijk

  • Specialist

Ik werk binnen de thema’s Vaardig in Bewegen en Sociaal Veilig Sporten vooral op één doelgroep. En dat is jeugd. Zo draag ik bij aan een optimaal pedagogisch sportklimaat, goed sportbestuur, binden en behouden jongeren bij sport, maar ook bij in en om de school bewegen bij PO, VO, MBO en speciaal onderwijs. Verder ben ik betrokken bij de aanpak Gezonde School en heb ik naast nationale samenwerkingen ook ervaring bij internationale projecten. 

Misschien ook interessant:

Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is belangrijk. Maar hoeveel beweging is nodig? En welke beweging is goed? De beweegrichtlijnen geven antwoord op deze vragen.

Whitepaper Van jongs af aan vaardig in bewegen

Deze whitepaper geeft inzicht in vaardig leren bewegen. Het stimuleert professionals vanuit meerdere kanten over dit vraagstuk na te denken en te handelen.