Spring naar content

Wat kun jij als werkgever doen?

Vitaliteit op de werkvloer gaat niet alleen over bewegen. Inzetten op de BRAVO-factoren draagt bij aan een vitaal bedrijf met gezonde medewerkers. Het BRAVO-kompas geeft informatie over alle vijf de thema’s, inclusief tips om hierop in te zetten. BRAVO staat voor:

  • Bewegen
  • Roken
  • Alcohol & drugs
  • Voeding
  • Ontspanning

Wil je het bewustzijn over vitaliteit onder je medewerkers vergroten? Dat kan dat ook digitaal op de werkvloer. Zo is Kenniscentrum Sport & Bewegen kennispartner van 365VitaalWerken. Op deze manier bereiken de juiste kennis en praktische tips om meer te bewegen ook de medewerkers zelf.

werknemers tafletennissen
vitaal bedrijf vignet

Vitaal Bedrijf

Benieuwd hoeveel aandacht er binnen jouw bedrijf is voor vitaliteit of waar jouw medewerkers behoefte aan hebben? Doe dan de scans van Vitaal Bedrijf, of ga via hen aan de slag met een vitaliteitsprogramma. Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB Nederland en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Kenniscentrum Sport & Bewegen adviseert Vitaal Bedrijf op kwaliteit en het gebruik van de juiste kennis.

Op zoek naar meer informatie of ondersteuning?

Kirsten de Klein

  • Manager Fit en Gezond

Bewegen als vanzelfsprekend onderdeel van ieders dag: dat is mijn ambitie. Om dit te realiseren zet ik mij in voor een intensievere samenwerking tussen zorg, welzijn, sport en bewegen. Vanuit het thema Fit & Gezond delen we inspirerende voorbeelden en onderbouwde kennis over het belang van bewegen. Samen met professionals ontwikkelen we producten voor in de praktijk. Of dat nu tijdens een consult of spreekuur is, bij de kinderopvang of in de dagbesteding bij ouderen.