Spring naar content

voorbeeldweergave van de infographic argumenten beweegvriendelijke omgeving

Voor wie is deze infographic bedoeld?

Deze infographic is bedoeld voor iedereen die met de beweegvriendelijke omgeving aan de slag is of wil en onderbouwing nodig heeft waarom dat belangrijk is. De 11 argumenten gaan onder andere over gezondheid, ontwikkeling, duurzaamheid, leefbaarheid en vestigingsklimaat. En worden allemaal ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. 

Waarom zijn deze argumenten belangrijk?

Het is belangrijk dat de leefomgeving uitnodigt tot bewegen en sporten en dat dit thema niet ondersneeuwt onder andere thema’s als klimaatadaptatie, luchtkwaliteit of parkeernormen. Een beweegvriendelijke omgeving kan met een goede integrale aanpak juist heel goed gekoppeld worden aan deze opgaven. Deze infographic en de onderbouwing helpen je hierbij.

Hoe gebruik je de infographic?

Met de argumenten kun je je collega’s en andere stakeholders die met ruimtelijke vraagstukken bezig zijn, eenvoudig mee nemen in het belang van een beweegvriendelijke omgeving. Zo zorg je ervoor dat zij bij de (her-)inrichting van wijken of plekken ook aandacht hebben voor sport en bewegen. Bovendien kun je de wetenschappelijke onderbouwing gebruiken in je visie of je beleid dat je op dit thema ontwikkelt.

Gebruik ook de onderbouwing

Wil je meer weten over de achtergrond van de argumenten in deze infographic? In onze kennisbank vind je de uitwerking Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving (2023). Daarmee kom je in het gesprek met collega’s en stakeholders nog beter beslagen ten ijs. En ook daarin vind je nuttige informatie voor visie en beleid.

Ook interessant

Wil je meer zicht op hoe beweegvriendelijk een buurt of wijk is, probeer dan eens de BVO-scan. Wil je aan de slag met  beleid? Volg dan de e-learning ‘In negen stappen naar een beweegvriendelijke omgeving’. De Bouwstenen van de beweegvriendelijke omgeving helpen je bij concrete inrichtingsvraagstukken. En voor inspiratie kun je altijd een kijkje nemen in de Atlas Beweegvriendelijke Omgeving.

Partners:

Meer informatie of ondersteuning?

Dianne Scholte

Onze leefomgeving speelt een belangrijke rol in ons beweeggedrag. Als specialist vertaal ik (wetenschappelijke) kennis over de relatie tussen de omgeving en gezondheid en bewegen naar praktisch inzetbare instrumenten. Mijn achtergrond ligt bij sociale geografie, planologie en gezondheidsbevordering. Zo help ik jou als beleidsmaker, stedenbouwkundige, sportaanbieder, zorgprofessional, sociaal werker of (beweeg)docent bij het creëren van een gezonde en beweegvriendelijke leefomgeving, die voor iedereen toegankelijk is.

Ilja van Holsteijn

Een groot deel van mijn carrière heb ik me bezig gehouden met het beweegvriendelijker maken van wijken in Nederland en daarbuiten. Als specialist beweegvriendelijke omgeving en sportinfrastructuur richt ik me op het toepassen van die ervaring, gecombineerd met de beschikbare wetenschappelijke kennis om onze steden, dorpen en buitengebieden nog beweegvriendelijker te maken voor iedereen. Niet alleen door naar de hardware te kijken, maar altijd in combinatie met de juiste organisatie er omheen en bijbehorende activatie. 

Jeroen Hoyng

Vrijetijdwetenschapper die wetenschap, beleid en praktijk wil verbinden op thema’s als: sport, spelen en bewegen in openbare ruimte, sportinfrastructuur, sportbeleid, sportdeelname en beweeggames. Werkervaring bij universiteit, sportbond, provinciale sportorganisatie, onderzoeksbureau, gemeente en sinds 2004 bij Kenniscentrum Sport & Bewegen. Nu werkzaam als specialist sportinfrastructuur met als doel kennis te verzamelen en delen om een beweegvriendelijke leefomgeving te creëren die mensen faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, spelen en te sporten.

Misschien ook interessant:

Atlas beweegvriendelijke omgeving

Hoe wordt de openbare ruimte in Nederland ingericht, zodat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten? Dat vind je in deze atlas: dé centrale plek voor inspirerende voorbeelden van een beweegvriendelijke omgeving.

Stappenplan beweegvriendelijke omgeving

Dit stappenplan begeleidt je door het gehele proces. Met uitlegvideo’s, beschrijvingen, concrete tips en handreikingen helpen we je graag met het beweegvriendelijker maken van jouw gemeente.