Spring naar content

Kennisevent ‘Meer bewegen gedurende de schooldag in het PO’

Op dinsdag 9 april organiseert Kenniscentrum Sport & Bewegen in samenwerking met de KVLO het gratis Kennisevent ‘Meer bewegen gedurende de schooldag in het PO’.
Tijdens dit kennisevent verdiep je je in workshops rondom het stimuleren van bewegen gedurende de schooldag, het schoolplein en het thema vakleerkracht 2.0. Daarnaast presenteren de genomineerde scholen van de verkiezing Sportiefste School van Nederland zich en wordt de winnaar bekendgemaakt.

Wat komt er aan bod?
Denk aan goede voorbeelden uit de praktijk, de samenwerking tussen gemeente en onderwijs, het integreren van beweging tijdens de schooldag en het organiseren van een kwalitatief goede les bewegingsonderwijs.

Praktische informatie
Het kennisevent is voornamelijk bedoeld voor vakleerkrachten en leerkrachten in het primair onderwijs, buurtsportcoaches, beleidsmedewerkers, onderzoekers en partners beweegstimulering. Het kennisevent vindt op 9 april plaats van ongeveer 09.30 tot 16.30 uur bij de Calo (Windesheim) in Zwolle.

Voor vragen contact opnemen met:

Eline Geschiere – eline.geschiere@kenniscentrumsportenbewegen.nl
Stan Roosken – stan.roosken@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Een vraaggesprek met de genomineerde scholen.
Thema's:
  • Workshop 1a: Bewegen gedurende de schooldag: Tijdens deze workshop gaan we in op hoe jij meer bewegen kunt implementeren gedurende de schooldag. We geven praktische tips, inspiratie en delen kennis over dit onderwerp. Naschools beweegaanbod is ook een belangrijke pijler in het stimuleren van bewegen. Het jeugdfonds Sport & Cultuur zal een korte presentatie geven over hoe een onderwijsprofessional ervoor kan zorgen dat ook kinderen in armoede kunnen deelnemen aan verschillende vormen van sport in hun vrije tijd.
Thema's:
  • Workshop 2a: Verbinding tussen gemeente en school: In deze workshop gaan we in op de verbinding tussen de gemeente en het onderwijs en op welke manier deze samenwerking ervoor kan zorgen dat leerlingen voldoende en veelzijdig bewegen. Wat is de rol van de gemeente bij het stimuleren van meer beweging gedurende de schooldag? We gaan aan de hand van twee praktijkvoorbeelden in op hoe je deze verbinding tot stand kunt brengen. Onder andere de gemeente Utrecht zal toelichten hoe zij dit in hun gemeente aangepakt hebben en welke resultaten zichtbaar zijn op de scholen zelf.
  • Workshop 2b: Beweegstimulering op het schoolplein: In deze workshop gaan wij in op de rol en het belang van het schoolplein in de beweegstimulering van kinderen in het primair onderwijs. We gaan aan de slag met de toolkit schoolpleinen om handvatten aan te reiken zodat de eerste stap naar een beweegstimulerend schoolplein gezet kan worden.

Praktische informatie

Datum: 9 april 2024
Tijd: 09:30 - 16:30 uur

Adres:
Calo Windesheim Zwolle
Campus 2
8017 CA Zwolle, Overijssel Nederland

Aanmelden evenement

Deel dit evenement