Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Coachen met (in)zicht (2015)

videofeedback tijdens de atletiekles

De atletieksport leent zich goed voor het gebruik van videofeedback. De complexe technieken hebben veelal een duidelijk begin en einde (discrete bewegingen) en zijn daarom eenvoudig te filmen. In dit artikel delen wij graag onze ervaringen over het gebruik van videofeedback binnen atletieklessen en hoe dit gebruik past binnen onze visie op atletiek (Gerrits & Wijnalda, 2014). 

Literatuurverwijzing: Wijnalda, S., & Gerrits, S. (2015, oktober). Coachen met (in)zicht: videofeedback tijdens de atletiekles. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 21-23)