Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heeft impliciet leren een plek in de gymles? (2015)

deel 1: een classificatie van impliciete en expliciete leermethoden

Auteur(s): Elise van Casteren

Dit artikel is het eerste uit een reeks van drie over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs. In dit eerste artikel wordt de ontwikkeling van een praktisch bruikbare classificatie van impliciete en expliciete leermethoden beschreven. In de twee volgende artikelen worden toepassingen behandeld, waarin wordt verkend hoe vaak in zowel het speciaal- als het regulier voortgezet onderwijs, docenten impliciete en expliciete leermethoden toepassen in hun gymles. Deze reeks artikelen over impliciete en expliciete leermethoden in het bewegingsonderwijs is tot stand gekomen vanuit het door NWO gefinancierde onderzoeksproject ‘Meedoen met Sport’. Het drieluik valt onder het topic Passend onderwijs uit LO 11. 

Literatuurverwijzing: Casteren, E. van (2015, oktober). Heeft impliciet leren een plek in de gymles?: deel 1: een classificatie van impliciete en expliciete leermethoden. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 46-49)