Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen in het mbo zit niet stil! (2015)

Auteur(s): Pim van de Plas

Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996, staan sport- en beweegactiviteiten in het mbo niet meer bij de opleidingsdoelen. Hiermee zijn de ‘sportlessen’ als onderdeel van het curriculum komen te vervallen. Vanaf 2007 heeft het beweegonderwijs voor alle mbo’ers een flinke impuls gekregen en staat bewegen en sport weer op de agenda van de diverse mbo-scholen. Er is steeds meer sprake van verankering op beleidsniveau waardoor de borging en financiering lijkt toe te nemen.1 Hierdoor kunnen onderwijsteams energie steken in het leveren van een bijdrage aan het opleiden van gezonde en fitte studenten. 

Literatuurverwijzing: Plas, P.V.D.P. van de (2015, oktober). Bewegen in het mbo zit niet stil!. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 40-42)