Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Inspelen op motieven van leerlingen (1) (2015)

verschijningsvormen in de praktijk

Auteur(s): Fey van Lith

In de artikelen over de visie van de Academie Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO in Lichamelijke Opvoeding 7), schreven Gielion de Wit, Marcel Mutsaarts (tevens in deze uitgave) en Johan Cobussen over de manier waarop de opleiding wil inspelen op beweegmotieven van leerlingen (Cobussen, 2015). De motivatie om deel te nemen staat centraal met als doel een levenslange deelname aan de sport- en bewegingscultuur. In dit artikel wordt beschreven hoe deze visie, het werken met ‘Verschijningsvormen’ (VV), in de praktijk toegepast wordt op de sport basketbal. 

Literatuurverwijzing: Lith, F.V.L. van (2015, oktober). Inspelen op motieven van leerlingen (1): verschijningsvormen in de praktijk. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 24-27)