Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vernieuwing KVLO-media naar tevredenheid (2015)

resultaten ledenpeiling KVLO 2015

Auteur(s): Jo Lucassen

De KVLO beoogt met haar activiteiten haar leden een meerwaarde te bieden. Om na te gaan of de services van de KVLO bij de voorkeuren aansluiten is in mei dit jaar een online enquête uitgevoerd. De resultaten van de eerder uitgevoerde peilingen vormden mede de basis voor de door de KVLO ontwikkelde communicatiestrategie en waren aanleiding voor de KVLO om haar website, nieuwsbrief en vakblad in 2014 te vernieuwen. Uiteraard was de KVLO benieuwd hoe deze veranderingen de leden bevallen. Hier de belangrijkste conclusies.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (2015, oktober). Vernieuwing KVLO-media naar tevredenheid: resultaten ledenpeiling KVLO 2015. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 38-39)