Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het plein wacht …(1) (2015)

De meeste pleinen in Nederland kunnen uitgroeien tot een rijke speel- en beweegomgeving. Het plein wacht … en het wacht niet op de pleinwacht. De schoolomgeving kan voor meerdere onderwijskundige doelen ingezet worden: spel en beweging, ontspanning, sociale vaardigheden, zaakvakken, rekenen en taal. In twee artikelen richten we ons op vijf randvoorwaarden om prettig te kunnen spelen, bewegen en ontdekken op het plein. Dit artikel beschrijft de eerste twee voorwaarden. 

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, Goedhart, B., & Janssen, M. (2015, mei). Het plein wacht …(1). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 26-29)