Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Van observeren, naar analyseren en gericht interveniëren (2015)

hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (5)

Auteur(s): Roel van Beusekom

In het voorgaande artikelen hebben we stil gestaan bij de slag van observeren naar analyseren. Nu willen we verder gaan met het bespreken van gericht interveniëren. Uiteindelijk speelt bij het interveniëren de rol en voorkeur van de docent een belangrijke rol. 

Literatuurverwijzing: Beusekom, R. van (2015, mei). Van observeren, naar analyseren en gericht interveniëren: hoe kan klasse(n)spel een bijdrage leveren aan passend onderwijs (5). Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 17-21)