Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Flexibel inrichten van sport­accommodaties (2015)

Auteur(s): Jarno Vedders

Het gebeurt niet vaak dat je een innovatieprijs krijgt uitgereikt. Dat gebeurde wel voor MobieZ. De materialen daarvan kunnen in de plaats komen van toestellen die vrijwel niet worden gebruikt. Toestellenfabrikant Nijha heeft een lijn in die richting ontwikkeld en samen met Sportbedrijf Deventer in de praktijk gebracht. Het heet MobieZ en de kern is het flexibel inrichten van sportaccommodaties en slim met elkaar delen. In dit artikel aandacht voor het MobieZ-concept.

Literatuurverwijzing: Vedders, J. (2015, mei). Flexibel inrichten van sport­accommodaties. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 40-41)