Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Basisbehoefte aan relatie (2015)

Auteur(s): Marijke Slotboom

Voor veel leerlingen is lichamelijke opvoeding een van de leukste vakken op- school. Dit geldt echter niet voor iedereen. Niet alle leerlingen nemen gemotiveerd deel aan de gymles. Toch doen veel van deze ongemotiveerde leerlingen wel mee met de activiteiten. Blijkbaar zijn er binnen de motivatie meerdere krachten werkzaam, die zorgen voor lesdeelname. In dit artikel wordt ingegaan op die verschillende krachten en wat je als docent kunt doen om de motivatie te verhogen.

Literatuurverwijzing: Slotboom, M. (2015, mei). Basisbehoefte aan relatie. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 34-36)