Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Een rolstoel in je gymles (2013)

Auteur(s): Bram Zeegers

Dit artikel gaat in op het geven van gymles aan een groep met zowel kinderen zonder als kinderen met rolstoel. In het artikel komen de volgende zaken aan bod: leerlingen met verschillende beperkingen, zoeken naar mogelijkheden en voorbeelden (balanceren, rijden, klimmen en klauteren, zwaaien, springen, mikken, werpen en vangen, tikspelen, afgooispelen, stoeispelen). 

Literatuurverwijzing: Zeegers, B (2013, januari). Een rolstoel in je gymles. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 18-21)