Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Juf, wat gaan we doen? (2013)

In dit artikel worden mogelijkheden aangereikt om spelen, bewegen en ontdekken voor kinderen met een beperking makkelijker te maken. De praktijkmap speciaal onderwijs, leidende principes en domeinen komen aan bod. 

Literatuurverwijzing: Lieshout, R van, & Meijer, A (2013, januari). Juf, wat gaan we doen?. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 30-32)