Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Sportspelen (2013)

fundament voor het ontwerpen van leerrijke spelsituaties, 1

In dit eerste artikel in een reeks van vier wordt ingegaan op het theoretische kader van het Teaching Games for Understanding (TGfU)-model voor de Nederlandse situatie. In dit model wordt leren spelen aan de orde gesteld op een manier die leerlingen leert zelf beslissingen te nemen die het beter spelen bevorderen. In de volgende artikelen worden enkele didactische interventies vanuit de spelpraktijk beschreven. 

Literatuurverwijzing: Koekoek, J., Walinga, W, & Dokman, I (2013, januari). Sportspelen: fundament voor het ontwerpen van leerrijke spelsituaties, 1. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 22-25)