Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen met een visuele beperking (2013)

praktische handreiking voor leerkrachten in het reguliere bewegingsonderwijs

Auteur(s): Jan Schippers

Dit artikel gaat over bewegingsonderwijs aan kinderen met een visuele beperking in het reguliere onderwijs, gebaseerd op de leidraad ‘Blindelings Bewegen’ (Schippers, 2010 en ook titel van een serie praktijkartikelen in het vakblad Lichamelijke Opvoeding). In dit artikel worden factoren gepresenteerd die bepalend zijn voor resultaten van het bewegingsonderwijs aan slechtziende en blinde leerlingen. 

Literatuurverwijzing: Schippers, J. (2013, januari). Bewegen met een visuele beperking: praktische handreiking voor leerkrachten in het reguliere bewegingsonderwijs. Lichamelijke opvoeding 101 (pp. 11-13)