Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Slaan als een ontmoeting (2) (2009)

Auteur(s): Chris Hazelebach

Slaan is een geweldige fijne activiteit en heeft er onder andere toe geleid dat in het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs een apart bewegingsthema ‘wegspelen’ is benoemd, waarin kinderen kunnen leren een bal weg te slaan. Toch blijken veel oudere leerlingen nog moeite te hebben met slaan bij honkloopspelen. In dit topic Basisonderwijs het laatste artikel in een serie van twee artikelen waarin een nieuwe aanpak wordt gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C. (2009, november). Slaan als een ontmoeting (2). Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 16-17)