Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Basislessen 2009 (1) (2009)

In nr. 9 van Lichamelijke Opvoeding (aug. 2009) stond een uitvoerige recensie over de vernieuwde methode Basislessen bewegingsonderwijs. In een serie van drie artikelen geven de auteurs nu een nadere uitleg over hun methode. Dit is het eerste artikel, waarin zij ingaan op de kenmerken van hun methode, zoals die in de docentenhandleiding worden beschreven, met voorbeelden van het jaarprogramma, uitgewerkte bewegingssituaties en aandachtspunten bij de materiaalopstelling.

Literatuurverwijzing: Gelder, W. van, Goedhart, B., & Stroes, H. (2009, november). Basislessen 2009 (1). Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 30-35)