Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Capoeira (2009)

Auteur(s): Vagner Madureira

Capoeira is een bewegingsactiviteit die het midden houdt tussen dans en vechtsport. Deze uit Brazilië afkomstige sport wordt over de hele wereld beoefend. In sommige landen zijn er organisaties op nationaal niveau die de kwaliteit beschermen en zich inzetten voor de verspreiding ervan. Vagner Madureira (professor kizomba) heeft een Capoeira-club in Almere en streeft naar een nationale organisatie en tevens aansluiting bij de internationale standaard die vooral bepaald wordt vanuit de bakermat Brazilië.

Literatuurverwijzing: Madureira, V. (2009, november). Capoeira. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 21-23)