Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beweegteams in het basisonderwijs (2009)

Op een school zijn bij de ontwikkeling van het bewegen van kinderen verschillende leraren betrokken. Voor de lessen bewegingsonderwijs is dit de vakleerkracht, vakspecialist via pabo of groepsleerkracht met bevoegdheid. Dat zijn nogal wat verschillende personen in verschillende functies. In dit artikel wordt de publicatie ‘Beweegteams in het basisonderwijs’ besproken, waarin mogelijkheden worden aangegeven hoe de invulling op een school vorm kan krijgen.

Literatuurverwijzing: Berkel, M. van, & Hazelebach, C. (2009, november). Beweegteams in het basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 6-8)