Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Many people talk the talk, but do not walk the walk’ (2014)

Auteur(s): Maarten Buijsman

Deze wijsheid heb ik ontdekt dankzij een docent van mij op de Amsterdamse ALO, een aantal jaar geleden. Pas nu ik afgestudeerd ben, dringt het tot mij door wat het werkelijk inhoudt. Het betekent meer dan ‘Kies je de eenvoudige of de moeilijke weg?’. Met dit artikel tracht ik duidelijk te maken wat die ene zin behelst en hoe je er zelf voor kunt zorgen dat je bent als ‘the one who is walking the walk’.

Literatuurverwijzing: Buijsman, M (2014, mei). ‘Many people talk the talk, but do not walk the walk’. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 44-45)