Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Topprogramma’s in het voortgezet onderwijs: Leerlingen zelf een rol geven in hun motorische ontwikkeling (2014)

Auteur(s): Wilbert Lamers

Begin 2013 is het Centre of Expertise Sport- en Beweeg Talent opgericht, waarin HAN Sport en Bewegen, SLO en een aantal scholen voor primair en voortgezet onderwijs samenwerken om processen van talentherkenning en –ontwikkeling te bevorderen in het bewegingsonderwijs. De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) en het Montessori College in Nijmegen zijn twee scholen die betrokken zijn bij het onderdeel Topprogramma’s: programma’s gericht op talentontwikkeling in het voortgezet onderwijs (VO). De afgelopen vier maanden hebben zij een programma uitgevoerd gericht op het bevorderen van zelfregulatie in het bewegingsonderwijs.

Literatuurverwijzing: Lamers, W. (2014, mei). Topprogramma’s in het voortgezet onderwijs: Leerlingen zelf een rol geven in hun motorische ontwikkeling. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 12-13)