Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ben jij een excellente gymleraar in de praktijk? (2) (2014)

van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie

Auteur(s): Maarten Massink

Wat maakt volgens leerlingen een docent lichamelijke opvoeding een excellente gymleraar? In een artikel elders in dit blad wordt de relatie gelegd tussen een onderzoek naar meningen van leerlingen over de ‘hypothetisch excellente docent’ en het beroepsprofiel van de KVLO. In dit artikel volgt een voorbeeldmatige uitwerking voor de praktijk in het praktijk katern. Voor welke keuzes komt de LO-docent te staan die streeft naar excellentie.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2014, mei). Ben jij een excellente gymleraar in de praktijk? (2): van goede docent, naar hypothetisch excellent; de imaginaire selfie. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 34-36)