Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Heeft bewegingsonderwijs nog wel effect? (2008)

Auteur(s): Maarten Massink

‘Bewegingsonderwijs staat er goed voor, maar zet kinderen onvoldoende aan tot beweging’. Dat was de kop van het persbericht van 5 november jl. Dat was niet een uitspraak van een cynische schrijver als Midas Dekkers of een politicus met slechte ervaring in zijn gymverleden. Dit is de kop van een krantenartikel op basis van het boek ‘Naar beter bewegingsonderwijs’, een bundeling van samenhangende studies naar bewegingsonderwijs, van het Mulier Instituut in samenwerking met SLO en vijf ALO’s. Wat en wie bepaalt het succes van LO?

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2008, februari). Heeft bewegingsonderwijs nog wel effect?. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 22-25)