Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De beste stuurlui ... (2008)

Auteur(s): Rik Sieben

De andere artikelen in dit topic gaan over naamgeving en intenties met het vak. Ook in dit artikel gaat het ten dele daarover, maar daarnaast wordt de vraag gesteld of het wel zo vanzelfsprekend is dat de vakdocent moet worden ingezet…

Literatuurverwijzing: Sieben, R. (2008, februari). De beste stuurlui .... Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 14-16)