Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Verschil van inzicht over het te voeren beleid.... (2008)

Auteur(s): Sandra Roelofsen

In het beroepscompetentieprofiel van de leraar Lichamelijke Opvoeding (Driel van G., e.a., Jan Luitingfonds, 2004) schetsen de schrijvers een profiel van de leraar LO. Bij de functiekarakteristiek van de leraar LO in het voortgezet onderwijs kenschetst men de leraar als volgt: De leraar kan en moet op een zelfstandige manier verantwoordelijkheid dragen voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van een programma lichamelijke opvoeding. Inhoudelijk betekent dit dat de leraar op een veilige en pedagogisch verantwoorde manier leerlingen kan inleiden in een breed repertoire aan bewegingsactiviteiten.

Literatuurverwijzing: Roelofsen, S (2008, februari). Verschil van inzicht over het te voeren beleid..... Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 20)