Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegingsonderwijs (2008)

meer dan bewegen alleen?

Auteur(s): Harry Stegeman

Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid, aan de persoonsvorming, aan de integratie, aan de sociale cohesie, aan de … Jan en alleman, de overheid voorop, zijn daar rotsvast van overtuigd. En menig vakgenoot vindt dat dát in wezen allemaal ook geldt voor het bewegingsonderwijs. Maar is dat zo? Is het in het bewegingsonderwijs uiteindelijk om meer dan het beïnvloeden van het bewegingsgedrag van kinderen en jongeren te doen? We hebben het ook hier weer over de vraag hoe we het bewegingsonderwijs verantwoorden.

Literatuurverwijzing: Stegeman, H. (2008, februari). Bewegingsonderwijs: meer dan bewegen alleen?. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 6-9)