Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over... (2008)

Beschrijving van een GPS-project op een vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. In dit artikel wordt beschreven hoe derde klas leerlingen van het Calvijn College in Zeeland, vestiging Krabbendijke, locatie Kerkpolder met basisschoolleerlingen van groep zes op pad gaan met een GPS. Ook wordt beschreven hoe er intensief samengewerkt wordt tussen de sectie LO en de sectie Zorg en welzijn van het Calvijn College. Uiteindelijk heeft deze samenwerking tot gevolg dat er een vakoverstijgend project is ontstaan wat de eerstkomende jaren zeker nog uitgebreid gaat worden.

Literatuurverwijzing: Blok, T., & Looff, M. de (2008, mei). Lesgeven op je vijftiende, laat dat maar aan ons over.... Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 28-32)