Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leerlijnen sportoriëntatie (2008)

In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende sportstimuleringsmappen ontwikkeld, die gebruikt kunnen worden in het onderwijs, het naschoolse aanbod en op de sportvereniging. Deze mappen, waarover eerder artikelen zijn verschenen, zijn tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen de betreffende sportbond, SLO en NOC*NSF. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de beoogde doelstellingen, de contexten voor gebruik, de gekozen activiteiten, de werkvormen en de beschrijvingswijze.

Literatuurverwijzing: Hazelebach, C., Berkel, M. van, & Mooij, C. (2008, mei). Leerlijnen sportoriëntatie. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 33-36)