Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Vakkenintegratie rondom bewegen in het basisonderwijs (2008)

In dit artikel willen we een lans breken voor meer vakkenintegratie in het basisonderwijs, waarbij het vak bewegen een niet alleen een belangrijke rol speelt als ‘doel’ maar ook als ‘middel’. Het geven van een zogenaamde ‘comboles’, een extra les in de bewegingsruimte waarbij ook andere vakgebieden centraal staan, is een goede mogelijkheid om bewegen als ‘middel’ in te zetten.

Literatuurverwijzing: Bosch, M., & Hazelebach, C. (2008, mei). Vakkenintegratie rondom bewegen in het basisonderwijs. Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 6-9)