Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Is elke sectie dan een lerende sectie? (1) (2008)

Auteur(s): Kees Faber

Enige tijd geleden heeft Kees Faber op een studiedag de aanwezigen een spiegel voorgehouden. We gaan in een serie korte artikelen de inhoud van deze workshop aan u presenteren. Deze sluit aan bij het streven naar professionalisering van de vaksectie en de wijze waarop u die ter hand kunt nemen. Faber doet zijn verhaal aan de hand van vier stellingen. Ieder artikel zal één van de stellingen en de toelichting bevatten. In dit inleidende artikel de introductie van de schrijver.

Literatuurverwijzing: Faber, K. (2008, mei). Is elke sectie dan een lerende sectie? (1). Lichamelijke opvoeding 96 (pp. 40-41)