Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bewegen regelen in het basisdocument VO (2007)

Auteur(s): Chris Mooij

Het basisdocument bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs verschijnt in mei en sluit aan op het basisdocument voor het basisonderwijs. Berend Brouwer gaf in een artikel in LO nr.2, 2007 doel en functie van dit nieuwe basisdocument aan. Er worden leer- en ontwikkellijnen van leerlingen beschreven, die worden uitgewerkt in concrete deelnameniveaus van leerlingen. De leer- en ontwikkellijnen zijn geordend naar vier ‘sleutels’: bewegen verbeteren, bewegen regelen, gezond bewegen en bewegen beleven. De lijnen binnen ‘bewegen verbeteren’ hebben vooral het karakter van leerlijnen, binnen ‘bewegen regelen’, ‘gezond bewegen’ en ‘bewegen beleven’ kan beter van ontwikkellijnen worden gesproken.

Literatuurverwijzing: Mooij, C. (2007, augustus). Bewegen regelen in het basisdocument VO. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 24-27)