Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kwaliteit van lichamelijke opvoeding (2007)

Auteur(s): Harry Stegeman

Op initiatief van bijzonder hoogleraar Paul De Knop en in samenspraak met de lerarenopleidingen lichamelijke opvoeding is halverwege 2002 onder auspiciën van het Mulier Instituut het project ?Kwaliteit van lichamelijke opvoeding? gestart. Het project is onlangs afgerond. U wordt in dit topic in kort bestek geïnformeerd over enkele van de deelonderzoeken die zijn uitgevoerd.

Literatuurverwijzing: Stegeman, H. (2007, augustus). Kwaliteit van lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 6-7)