Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Het beweegt allemaal wel, maar het leert (te) weinig (2007)

Auteur(s): Edwin Timmers

Het Kenniscentrum van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen voerde in het kader van het project ‘Kwaliteit van lichamelijke opvoeding’ het zgn. EVALO-onderzoek uit. De centrale vraag was: hoe wordt de lichamelijke opvoeding in (vooral) het voortgezet onderwijs in de drie noordelijke provincies gegeven? Daarbij werd tevens gekeken naar wat leerlingen in de gymlessen leren.

Literatuurverwijzing: Timmers, E. (2007, augustus). Het beweegt allemaal wel, maar het leert (te) weinig. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 8-11)