Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De professionalisering van leraren lichamelijke opvoeding (2007)

Auteur(s): Bruno Oldeboom

Wil het onderwijs in de lichamelijke opvoeding dat leerlingen aangeboden krijgen van goede kwaliteit zijn, dan is het van belang dat de leraren die dat aanbod verzorgen deskundig zijn én blijven. Hoe zorgen leraren lichamelijke opvoeding ervoor dat hun deskundigheid op peil blijft en wat verstaan zij eigenlijk onder kwaliteitsvol onderwijs? Een viertal aanbevelingen op grond van de resultaten van een exploratief onderzoek.

Literatuurverwijzing: Oldeboom, B. (2007, augustus). De professionalisering van leraren lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 16-17)