Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (3) (2007)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In het vorige artikel werd beschreven wat we kunnen verstaan onder de verschillende termen voor hulpmiddelen om het zelfstandig/zelfverantwoordelijk werken van leerlingen te bevorderen/ondersteunen. In dit laatste artikel voorbeelden van kijkwijzers enzovoort en een omschrijving van de toepassing binnen de doelgroep waarvoor ze gemaakt zijn, in dit geval een vmbo-klas.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2007, oktober). Over de kijkwijzer en andere hulpmiddelen (3). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 34-36)