Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atletiek - lopen (2) (2007)

van hindernislopen (bo) naar hordelopen (vo)

Auteur(s): Dico Rouw

Dit is het tweede artikel uit een reeks, waarbij het lopen over korte duur centraal staat. Wij zullen vanuit de sectie atletiek van de Calo Zwolle ingaan op de thema’s hordelopen, estafettelopen en start- en sprintspelletjes. Het lopen over de langere duur zal in deze reeks achterwege gelaten worden, daar er relatief meer bekend over is. Daar kan ook op zich al een reeks van artikelen over geschreven worden. De thema’s hordelopen, estafettelopen en start- en sprintspelletjes zullen in haar volledigheid van methodische opbouw behandeld worden van basisonderwijs tot en met voortgezet onderwijs. De bedoeling is dat er een praktische invulling gegeven zal worden, waar iedere bewegingsonderwijzer direct mee aan de slag kan gaan in zijn/haar eigen praktijk. In het eerste artikel is hordelopen met accent op hindernislopen in het basisonderwijs aan de orde geweest. Nu komt het hordelopen in het voortgezet onderwijs aan bod.

Literatuurverwijzing: Rouw, D. (2007, oktober). Atletiek - lopen (2): van hindernislopen (bo) naar hordelopen (vo). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 26-29)