Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Thuis raken in de bewegingscultuur (2) (2007)

Auteur(s): Karel Verweij

In de brede school kan na schooltijd het onderwijs in bewegen worden voortgezet. Dit gebeurt door een vervolg te geven op de bewegingsactiviteiten, omgangsvormen en regelingen uit de les bewegingsonderwijs. Deze naschoolse bewegingspraktijk wijkt ook af van het binnenschoolse leren bewegen. In het naschoolse krijgen deelnemers meer gelegenheid om het lesverloop te bepalen en doet de grotere heterogeniteit een appèl op de vindingrijkheid van deelnemers om samen met anderen te bewegen. Toch zou de naschoolse bewegingspraktijk niet alleen naar het bewegingsonderwijs maar ook naar de buitenschoolse bewegingscultuur moeten verwijzen. Hoe kunnen in de verbrede school bewegingsonderwijs en sport op elkaar worden afgestemd?

Literatuurverwijzing: Verweij, K. (2007, oktober). Thuis raken in de bewegingscultuur (2). Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 43-45)