Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Aspecten van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding (2007)

Het is mooi om idealen na te streven en telkens opnieuw kritisch te blijven op het eigen functioneren. In dit geval op het functioneren als beroepsbeoefenaar op het terrein van het bewegingsonderwijs. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn in één onderzoek zowel leerlingen als leraren en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bevraagd op hun opinie over het bewegingsonderwijs op school. Een beknopt verslag van een deelonderzoek in het kader van het project ‘Kwaliteit van lichamelijke opvoeding’.

Literatuurverwijzing: Bax, H., Stegeman, H., Hoekman, R., & Slotboom, M. (2007, oktober). Aspecten van de kwaliteit van lichamelijke opvoeding. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 38-41)