Spring naar content
Terug naar de kennisbank

NSA of S-NSO: Een kwestie van kiezen! (2007)

Auteur(s): Danny van Dijk

Sinds dit schooljaar zijn alle basisscholen verplicht naschoolse opvang aan te (laten)bieden. Voor kinderen telt vooral dat het daar leuk en afwisselend is. Sport, spel en bewegen is favoriet bij heel veel kinderen. Dus sportieve naschoolse opvang (S-NSO) of naschoolse sportieve activiteiten (NSA)! Maar zo makkelijk gaat dat niet. Wat is er voor nodig en welke keuzes liggen aan de basis om te kiezen voor sportieve opvang dan wel sportieve naschoolse activiteiten? Het Nederlands instituut voor Sport en Bewegen heeft in opdracht van VWS onderzocht wat de behoeften en de overwegingen in de praktijk zijn. Het zal u niet verbazen dat hierin voor de vakdocent mogelijk een belangrijke rol is weggelegd om kinderen ook naschools meer beweegkansen te bieden.

Literatuurverwijzing: Dijk, D. van (2007, oktober). NSA of S-NSO: Een kwestie van kiezen!. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 6-9)