Spring naar content
Terug naar de kennisbank

De voorste kruisbandblessure (2007)

Auteur(s): Frank Versteeg

Velen van u zullen zich de beelden herinneren van Ruud van Nistelrooy die, landend op één been, door de knie ging. Veel sporters hebben net als Van Nistelrooy te maken gehad met dit letsel en net als hij een nieuwe voorste kruisband gekregen. Ook in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs komt deze blessure regelmatig voor. In dit artikel een uitleg over de ingreep en de consequenties voor de sportbeoefening.

Literatuurverwijzing: Versteeg, F. (2007, oktober). De voorste kruisbandblessure. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 14-15)