Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Samen sporten na schooltijd (2007)

Auteur(s): Margit Warmink

Sporten is gezond én het is de ideale manier om kinderen lekker bezig te houden na schooltijd. Initiatieven voor sportieve naschoolse opvang (S-NSO) en naschoolse sportieve activiteiten (NSA) schieten uit de grond nu scholen, kinderopvangorganisaties en sportaanbieders de krachten bundelen en overheden de randvoorwaarden scheppen om naschoolse sport mogelijk te maken. Wat zijn de afwegingen die de betrokken organisaties maken bij de keuze voor NSA of S-NSO? ‘Bewegen is belangrijk, maar kinderen vinden sport vooral léuk.’

Literatuurverwijzing: Warmink, M. (2007, oktober). Samen sporten na schooltijd. Lichamelijke opvoeding 95 (pp. 10-12)